Liga: "Fellerica" trail liga_ljeto/jesen 2022

Rezultati timova

Pozicija Naziv kluba 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo 10. kolo Ukupno
1 PD Stubičan 2850
 • Mateo Pavlović 1000 Fellerica - šetači
 • Marijana Pavlović 950 Fellerica - šetači
 • Inga Flegar 900 Fellerica - šetači
2790
 • Mateo Pavlović 1000 Fellerica - šetači
 • Vida Kuren 900 Fellerica - šetači
 • Zoja Kuren 890 Fellerica - šetači
2850
 • Mateo Pavlović 1000 Fellerica - šetači
 • Vida Kuren 950 Fellerica - šetači
 • Zoja Kuren 900 Fellerica - šetači
2850
 • Mateo Pavlović 1000 Fellerica - šetači
 • Sandra Pasanec 950 Fellerica - šetači
 • Marijana Pavlović 900 Fellerica - šetači
2950
 • Sandra Pasanec 1000 Fellerica - šetači
 • Mateo Pavlović 1000 Fellerica - šetači
 • Marijana Pavlović 950 Fellerica - šetači
2790
 • Sandra Pasanec 1000 Fellerica - šetači
 • Dragan Pavlović 900 Fellerica - duga
 • Karlo Pavlović 890 Fellerica - kratka
2900
 • Mateo Pavlović 1000 Fellerica - šetači
 • Vida Kuren 950 Fellerica - šetači
 • Dragan Pavlović 950 Fellerica - duga
2790
 • Mateo Pavlović 1000 Fellerica - šetači
 • Dragan Pavlović 900 Fellerica - duga
 • Verica Dolić 890 Fellerica - kratka
2950
 • Mateo Pavlović 1000 Fellerica - šetači
 • Dragan Pavlović 1000 Fellerica - duga
 • Sandra Pasanec 950 Fellerica - šetači
2800
 • Zoja Kuren 950 Fellerica - šetači
 • Dragan Pavlović 950 Fellerica - duga
 • Vida Kuren 900 Fellerica - šetači
28520
2 AK Rudolf Perešin 2850
 • Suzana Dinjar 1000 Fellerica - duga
 • Dražen Dinjar 950 Fellerica - kratka
 • Siniša Pasanec 900 Fellerica - kratka
2890
 • Dražen Dinjar 1000 Fellerica - kratka
 • Suzana Dinjar 1000 Fellerica - duga
 • Matija Lukina 890 Fellerica - kratka
2790
 • Dražen Dinjar 1000 Fellerica - kratka
 • Matija Lukina 900 Fellerica - kratka
 • Željko Lukina 890 Fellerica - duga
880
 • Siniša Pasanec 880 Fellerica - kratka
1880
 • Dražen Dinjar 1000 Fellerica - kratka
 • Siniša Pasanec 880 Fellerica - kratka
2730
 • Dražen Dinjar 1000 Fellerica - kratka
 • Petar Lešković 880 Fellerica - kratka
 • Siniša Pasanec 850 Fellerica - kratka
2900
 • Dražen Dinjar 1000 Fellerica - kratka
 • Suzana Dinjar 1000 Fellerica - duga
 • Petar Lešković 900 Fellerica - kratka
2880
 • Dražen Dinjar 1000 Fellerica - kratka
 • Suzana Dinjar 1000 Fellerica - duga
 • Petar Lešković 880 Fellerica - kratka
2880
 • Dražen Dinjar 1000 Fellerica - kratka
 • Suzana Dinjar 1000 Fellerica - duga
 • Siniša Pasanec 880 Fellerica - kratka
2630
 • Dražen Dinjar 900 Fellerica - kratka
 • Petar Lešković 880 Fellerica - kratka
 • Siniša Pasanec 850 Fellerica - kratka
25310
3 TK Rudolf Perešin
2840
 • Kiara Hren 1000 Fellerica - kratka
 • Dorian Dolić 950 Fellerica - kratka
 • Ema Gospočić 890 Fellerica - kratka
2850
 • Kiara Hren 1000 Fellerica - kratka
 • Dorian Dolić 950 Fellerica - kratka
 • Ema Gospočić 900 Fellerica - kratka
2900
 • Dorian Dolić 1000 Fellerica - kratka
 • Kiara Hren 1000 Fellerica - kratka
 • Ema Gospočić 900 Fellerica - kratka
2950
 • Kiara Hren 1000 Fellerica - kratka
 • Tomislav Lešković 1000 Fellerica - duga
 • Dorian Dolić 950 Fellerica - kratka
2820
 • Kiara Hren 1000 Fellerica - kratka
 • Jana Hren 950 Fellerica - kratka
 • Tomica Lešković 870 Fellerica - kratka
1740
 • Tomica Lešković 890 Fellerica - kratka
 • Mario Mak 850 Fellerica - kratka
2850
 • Kiara Hren 1000 Fellerica - kratka
 • Dorian Dolić 950 Fellerica - kratka
 • Martin Papišta 900 Fellerica - kratka
1870
 • Nika Kuhta 1000 Fellerica - kratka
 • Mario Mak 870 Fellerica - kratka
3000
 • Dorian Dolić 1000 Fellerica - kratka
 • Kiara Hren 1000 Fellerica - kratka
 • Marija Lukina 1000 Fellerica - duga
23820
4 Zagorje Adventure team 2680
 • Rea Očić 900 Fellerica - kratka
 • Tatjana Očić 890 Fellerica - kratka
 • Renato Mučnjak 890 Fellerica - duga
2740
 • Renato Mučnjak 1000 Fellerica - duga
 • Veronika Mučnjak 880 Fellerica - kratka
 • Branka Mučnjak 860 Fellerica - kratka
2780
 • Dijana Janžek 1000 Fellerica - duga
 • Renato Mučnjak 900 Fellerica - duga
 • Veronika Mučnjak 880 Fellerica - kratka
2770
 • Darko Dominko 1000 Fellerica - duga
 • Renato Mučnjak 900 Fellerica - duga
 • Veronika Mučnjak 870 Fellerica - kratka
2620
 • Renato Mučnjak 890 Fellerica - duga
 • Veronika Mučnjak 870 Fellerica - kratka
 • Branka Mučnjak 860 Fellerica - kratka
2700
 • Renato Mučnjak 950 Fellerica - duga
 • Veronika Mučnjak 880 Fellerica - kratka
 • Branka Mučnjak 870 Fellerica - kratka
1770
 • Renato Mučnjak 890 Fellerica - duga
 • Veronika Mučnjak 880 Fellerica - kratka
950
 • Renato Mučnjak 950 Fellerica - duga
2810
 • Renato Mučnjak 1000 Fellerica - duga
 • Dijana Janžek 950 Fellerica - duga
 • Veronika Mučnjak 860 Fellerica - kratka
21820
5 Vukšinec Rules 1710
 • Mario Žagar 860 Fellerica - kratka
 • Vedrana Blažinić 850 Fellerica - kratka
1690
 • Mario Žagar 850 Fellerica - kratka
 • Vedrana Blažinić 840 Fellerica - kratka
2600
 • Laura Blažinić Žagar 890 Fellerica - šetači
 • Vedrana Blažinić 860 Fellerica - kratka
 • Mario Žagar 850 Fellerica - kratka
1710
 • Mario Žagar 870 Fellerica - kratka
 • Vedrana Blažinić 840 Fellerica - kratka
1720
 • Mario Žagar 870 Fellerica - kratka
 • Vedrana Blažinić 850 Fellerica - kratka
890
 • Vedrana Blažinić 890 Fellerica - kratka
1690
 • Vedrana Blažinić 860 Fellerica - kratka
 • Mario Žagar 830 Fellerica - kratka
1710
 • Vedrana Blažinić 860 Fellerica - kratka
 • Mario Žagar 850 Fellerica - kratka
1650
 • Vedrana Blažinić 830 Fellerica - kratka
 • Mario Žagar 820 Fellerica - kratka
15370
6 Stubica Rules 2610
 • Zdenkica Habjanec 890 Fellerica - šetači
 • Nino Burek 870 Fellerica - duga
 • Josip Brlobaš 850 Fellerica - kratka
840
 • Nino Burek 840 Fellerica - duga
1770
 • Vito Karažija 890 Fellerica - kratka
 • Nino Burek 880 Fellerica - duga
860
 • Nino Burek 860 Fellerica - duga
890
 • Nino Burek 890 Fellerica - duga
900
 • Nino Burek 900 Fellerica - duga
870
 • Nino Burek 870 Fellerica - duga
900
 • Nino Burek 900 Fellerica - duga
2700
 • Nino Burek 1000 Fellerica - šetači
 • Jhuz Gipulan 890 Fellerica - šetači
 • Vito Karažija 810 Fellerica - kratka
12340
7 Ak Zabok 1000
 • Nikola Špoljar 1000 Fellerica - duga
950
 • Željko Kliček 950 Fellerica - duga
1880
 • Darko Dominko 1000 Fellerica - duga
 • Ivan Turk 880 Fellerica - duga
1840
 • Željko Kliček 950 Fellerica - duga
 • Ivan Turk 890 Fellerica - duga
950
 • Željko Kliček 950 Fellerica - duga
1000
 • Darko Dominko 1000 Fellerica - duga
1880
 • Darko Dominko 1000 Fellerica - duga
 • Ivan Turk 880 Fellerica - duga
9500
8 Vikend Klipsaći 900
 • Ivan Dolić 900 Fellerica - duga
900
 • Ivan Dolić 900 Fellerica - kratka
1810
 • Ivan Dolić 950 Fellerica - duga
 • Željko Bulek 860 Fellerica - duga
950
 • Željko Bulek 950 Fellerica - kratka
880
 • Ivan Dolić 880 Fellerica - duga
1950
 • Ivan Dolić 1000 Fellerica - duga
 • Željko Bulek 950 Fellerica - kratka
1770
 • Ivan Dolić 950 Fellerica - duga
 • Željko Bulek 820 Fellerica - kratka
9160
9 Jastreb 99 950
 • Tereza Vuković 950 Fellerica - kratka
900
 • Tereza Vuković 900 Fellerica - kratka
950
 • Tereza Vuković 950 Fellerica - kratka
890
 • Tereza Vuković 890 Fellerica - kratka
890
 • Tereza Vuković 890 Fellerica - kratka
950
 • Tereza Vuković 950 Fellerica - kratka
900
 • Tereza Vuković 900 Fellerica - kratka
900
 • Tereza Vuković 900 Fellerica - kratka
870
 • Tereza Vuković 870 Fellerica - kratka
8200
10 "Aerial" Stubičke Toplice 1000
 • Tia Dolić 1000 Fellerica - šetači
1000
 • Tia Dolić 1000 Fellerica - šetači
1000
 • Tia Dolić 1000 Fellerica - šetači
1000
 • Tia Dolić 1000 Fellerica - šetači
1000
 • Tia Dolić 1000 Fellerica - šetači
1000
 • Tia Dolić 1000 Fellerica - šetači
1000
 • Tia Dolić 1000 Fellerica - šetači
1000
 • Tia Dolić 1000 Fellerica - šetači
8000
11 Mogu Dugo 870
 • Damir Ćurić 870 Fellerica - kratka
840
 • Damir Ćurić 840 Fellerica - kratka
820
 • Damir Ćurić 820 Fellerica - kratka
850
 • Damir Ćurić 850 Fellerica - kratka
810
 • Damir Ćurić 810 Fellerica - kratka
860
 • Damir Ćurić 860 Fellerica - kratka
830
 • Damir Ćurić 830 Fellerica - kratka
5880
12 Odmori se, zaslužio si 🙃
890
 • Matija Dupelj 890 Fellerica - kratka
860
 • Matija Dupelj 860 Fellerica - kratka
870
 • Matija Dupelj 870 Fellerica - kratka
860
 • Matija Dupelj 860 Fellerica - kratka
900
 • Matija Dupelj 900 Fellerica - kratka
870
 • Matija Dupelj 870 Fellerica - kratka
5250
13 AK Zaprešić 1810
 • Tomislav Filipčić 950 Fellerica - duga
 • Marko Prišlin 860 Fellerica - duga
1000
 • Kristina Tenšek 1000 Fellerica - duga
900
 • Kristina Tenšek 900 Fellerica - duga
3710
14 ZAT/AKZ
900
 • Branko Barlović 900 Fellerica - duga
870
 • Branko Barlović 870 Fellerica - duga
870
 • Branko Barlović 870 Fellerica - duga
2640
15 SD Lastavica
900
 • Miljenko Komar 900 Fellerica - duga
900
16 ZbNb
900
 • Danijel Regvar 900 Fellerica - duga
900
17 Ništa
850
 • Daniel Regvar 850 Fellerica - duga
850
18 Lepa Ves Rules 840
 • Petra Čajko 840 Fellerica - kratka
840
19 Vuksinec Rules
840
 • Mario Žagar 840 Fellerica - kratka
840

Za klubove i udruge potpuno besplatna uporaba servisa racesmanager.com

Smanjite trošak organizacije utrka - kontakt info@racesmanager.com

Copyright © Šokčić IT 2021