Liga: Fellerica u cestovnom formatu 2022/23

Rezultati timova

Pozicija Naziv kluba 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo 10. kolo Ukupno
1 AK Zabok 185
 • Sandra Šamec 95 3 KRUGA
 • Žarko Ladišić 90 3 KRUGA
177
 • Žarko Ladišić 89 3 KRUGA
 • Željko Kliček 88 2 KRUGA
284
 • Željko Kliček 100 2 KRUGA
 • Zlatko Žegrec 95 3 KRUGA
 • Žarko Ladišić 89 3 KRUGA
290
 • Zlatko Žegrec 100 1 KRUG
 • Sandra Šamec 100 3 KRUGA
 • Žarko Ladišić 90 3 KRUGA
290
 • Zlatko Žegrec 100 1 KRUG
 • Željko Kliček 100 2 KRUGA
 • Žarko Ladišić 90 3 KRUGA
278
 • Sandra Šamec 100 3 KRUGA
 • Zlatko Žegrec 90 2 KRUGA
 • Žarko Ladišić 88 3 KRUGA
288
 • Željko Kliček 100 2 KRUGA
 • Sandra Šamec 100 3 KRUGA
 • Žarko Ladišić 88 3 KRUGA
300
 • Zlatko Žegrec 100 1 KRUG
 • Željko Kliček 100 2 KRUGA
 • Sandra Šamec 100 3 KRUGA
295
 • Zlatko Žegrec 100 2 KRUGA
 • Sandra Šamec 100 3 KRUGA
 • Željko Kliček 95 2 KRUGA
295
 • Željko Kliček 100 2 KRUGA
 • Sandra Šamec 100 3 KRUGA
 • Zlatko Žegrec 95 3 KRUGA
2682
2 PD Stubičan 95
 • Dragan Pavlović 95 3 KRUGA
285
 • Verica Dolić 100 1 KRUG
 • Nikolina Sokalić 95 1 KRUG
 • Marijana Pavlović 90 1 KRUG
290
 • Nikolina Sokalić 100 1 KRUG
 • Marijana Pavlović 95 1 KRUG
 • Dragan Pavlović 95 2 KRUGA
295
 • Marijana Pavlović 100 1 KRUG
 • Dragan Pavlović 100 2 KRUGA
 • Nikolina Sokalić 95 1 KRUG
280
 • Marijana Pavlović 95 1 KRUG
 • Dragan Pavlović 95 2 KRUGA
 • Verica Dolić 90 1 KRUG
285
 • Dragan Pavlović 100 2 KRUGA
 • Marijana Pavlović 95 1 KRUG
 • Verica Dolić 90 1 KRUG
290
 • Marijana Pavlović 100 1 KRUG
 • Verica Dolić 95 1 KRUG
 • Dragan Pavlović 95 2 KRUGA
280
 • Marijana Pavlović 95 1 KRUG
 • Dragan Pavlović 95 2 KRUGA
 • Verica Dolić 90 1 KRUG
285
 • Nikolina Sokalić 100 1 KRUG
 • Karlo Pavlović 95 1 KRUG - do 18 godina
 • Verica Dolić 90 1 KRUG
295
 • Dorian Dolić 100 1 KRUG - do 18 godina
 • Siniša Pasanec 100 1 KRUG
 • Sandra Pasanec 95 1 KRUG
2680
3 TK Rudolf Perešin 300
 • Dorian Dolić 100 2 KRUGA - do 18 godina
 • Kiara Hren 100 2 KRUGA - do 18 godina
 • Marija Lukina 100 3 KRUGA
100
 • Dorian Dolić 100 2 KRUGA - do 18 godina
200
 • Dorian Dolić 100 2 KRUGA - do 18 godina
 • Kiara Hren 100 2 KRUGA - do 18 godina
295
 • Dorian Dolić 100 2 KRUGA - do 18 godina
 • Kiara Hren 100 2 KRUGA - do 18 godina
 • Jana Hren 95 2 KRUGA - do 18 godina
100
 • Dorian Dolić 100 1 KRUG - do 18 godina
100
 • Dorian Dolić 100 2 KRUGA - do 18 godina
200
 • Dorian Dolić 100 2 KRUGA - do 18 godina
 • Kiara Hren 100 2 KRUGA - do 18 godina
200
 • Dorian Dolić 100 2 KRUGA - do 18 godina
 • Kiara Hren 100 2 KRUGA - do 18 godina
200
 • Dorian Dolić 100 2 KRUGA - do 18 godina
 • Kiara Hren 100 2 KRUGA - do 18 godina
100
 • Kiara Hren 100 2 KRUGA - do 18 godina
1795
4 SD Stubica 100
 • Mladen Bubanko 100 3 KRUGA
100
 • Mladen Bubanko 100 3 KRUGA
200
 • Mateja Pavlić 100 1 KRUG - do 18 godina
 • Mladen Bubanko 100 3 KRUGA
100
 • Mladen Bubanko 100 3 KRUGA
100
 • Mladen Bubanko 100 3 KRUGA
90
 • Mladen Bubanko 90 3 KRUGA
100
 • Mladen Bubanko 100 3 KRUGA
100
 • Mladen Bubanko 100 3 KRUGA
100
 • Mateja Pavlić 100 1 KRUG - do 18 godina
990
5 Vuksinec Rules
86
 • Mario Žagar 86 2 KRUGA
90
 • Mario Žagar 90 2 KRUGA
95
 • Mario Žagar 95 2 KRUGA
89
 • Mario Žagar 89 2 KRUGA
89
 • Mario Žagar 89 2 KRUGA
90
 • Mario Žagar 90 2 KRUGA
89
 • Mario Žagar 89 2 KRUGA
90
 • Mario Žagar 90 2 KRUGA
718
6 AK Rudolf Perešin
300
 • Patrik Dinjar 100 1 KRUG - do 18 godina
 • Helena Dinjar 100 1 KRUG - do 18 godina
 • Neven Čorko 100 2 KRUGA
195
 • Dražen Dinjar 100 3 KRUGA
 • Karlo Dimec 95 3 KRUGA
495
7 Vikend Klipsaći
95
 • Ivan Dolić 95 3 KRUGA
185
 • Fran Barlović 95 1 KRUG - do 18 godina
 • Petar Barlović 90 1 KRUG - do 18 godina
95
 • Petar Barlović 95 1 KRUG - do 18 godina
375
8 Tk Maraton Krapina
95
 • Antonio Rihtar 95 2 KRUGA
95

Za klubove i udruge potpuno besplatna uporaba servisa racesmanager.com

Smanjite trošak organizacije utrka - kontakt info@racesmanager.com

Copyright © Šokčić IT 2021