Race route: Maraton 42,2 km- 2/3

Event 3. Trodnevni Danube maraton (Vukovar)

Ukupna dužina: 0 Max visina: 0 Min visina: 0
Penjanja: 0 Spuštanja: 0

Za klubove i udruge potpuno besplatna uporaba servisa racesmanager.com

Smanjite trošak organizacije utrka - kontakt info@racesmanager.com

Copyright © Šokčić IT 2021