Događaj: Podunavlje trail 2024

Prijava na utrku Bic 21km


Prihvaćam uvijete uporabe i dajem suglasnost za obradu podataka
  • Organizator je odgovoran za točnost podataka utrke, otvaranje i zatvaranje prijava i evidenciju plaćanja naknada za utrku.
  • Ova web stranica nema pristup bankovnom računu organizatora.
  • Molimo pitajte organizatora izravno vezano uz plaćanja i druge informacije o utrci.
  • Bilo koja druga pitanja u vezi s rezultatima utrke treba poslati na info@racesmanager.com
  • Svojom prijavom natjecatelj se odriče mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora utrke bilo prema natjecateljima ili trećim osobama.
  • Svojom prijavom natjecatelj potvrđuje da je zdravstveno sposoban i u odgovarajućoj psiho-fizičkoj kondiciji primjerenoj za ovakvu vrstu natjecanja.
  • Prema direktivi EU 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) vaše podatke koristi ćemo samo za internu uporabu i prikaz rezultata na stranici. Osobne podatke ne dostavljamo trećim stranama. Ovime prihvaćate uporabu vaših osobnih podataka za potrebe obrade rezultata na utrkama.
Povratak na događaj

Za klubove i udruge potpuno besplatna uporaba servisa racesmanager.com

Smanjite trošak organizacije utrka - kontakt info@racesmanager.com

Copyright © Šokčić IT 2021