Događaj: Podunavlje trail & bike

Utrka: Zelena staza 13km

Događaj Podunavlje trail & bike Rezultati muški Rezultati žene

StartDate
9/28/2019 11:00:00 AM
StartTime
9/28/2019 10:59:40 AM
Pozicija Kategorija Startni broj Ime Prezime Spol Klub Start Cilj Cilj - razlika Tempo
50 Ž-0 117 Ana Kolovrat Ž 28.09.2019 10:59:40.889 00:00
50 M-0 118 MIJO BENKOVIĆ M SRK BARABER 28.09.2019 10:59:40.889 00:00
50 Ž-0 119 Iva Anić Ž 28.09.2019 10:59:40.889 00:00
50 Ž-0 120 Marija Koški Ž 28.09.2019 10:59:40.889 00:00
50 M-0 121 Ivan Špoljarić M UZT / NEXE 28.09.2019 10:59:40.889 00:00
50 M-0 122 Davor Tkalčić M 28.09.2019 10:59:40.889 00:00
50 Ž-0 123 Marina Semialjac Ž 28.09.2019 10:59:40.889 00:00
50 M-0 125 Dalibor Jozić M Mazator 28.09.2019 10:59:40.889 00:00
50 M-0 65 Dinko Zima M AK Požega 28.09.2019 10:59:40.889 00:00
50 M-0 71 Mario Matoković M ŠRK Žuti Šešir 28.09.2019 10:59:40.889 00:00
50 Ž-0 0 Darija Havić Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
1 M-1 55 Matko Bednjanec M Ultramaraton Klub Mazator 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 11:56:44.520 00:57:03.630 04:23
2 M-2 52 Ivan Cuca M Škola trčanja Orahovica 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 11:57:22.465 00:57:41.575 04:26
3 M-3 39 Vedran Jesenović M Mk Hrvatski sokol Osijek 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 11:59:18.408 00:59:37.518 04:35
4 Ž-1 72 Vlasta Biter Ž AK Maksimir 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 11:59:44.613 01:00:03.723 04:37
5 M-4 42 Krunoslav Bencek M SRK Baraber 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 12:00:08.231 01:00:27.341 04:39
6 M-5 37 Boris Panić M 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 12:01:40.530 01:01:59.640 04:46
7 M-6 57 Zlatko Romanović M M.K. Hrvatski sokol Osijek 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 12:03:00.271 01:03:19.381 04:52
8 Ž-2 127 Marijana Švajda Ž Ak Požega 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 12:04:27.320 01:04:46.430 04:58
9 M-7 124 Manuel Čarđić M AK Požega/SRK Baraber 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 12:04:39.543 01:04:58.653 04:59
10 M-8 41 Igor Pipić M Nema 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 12:05:53.502 01:06:12.612 05:05
11 M-9 36 Ivan Lončarić M AK Maksimir 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 12:05:55.556 01:06:14.666 05:05
12 M-10 135 Bonny Tokić M 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 12:06:00.000 01:06:19 05:06
13 Ž-3 73 Jasna Tušek-Lončarić Ž AK Maksimir 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 12:06:24.033 01:06:43.143 05:07
14 M-11 64 Boris Presečan M Odred izviđača Lisice 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 12:10:37.277 01:10:56.387 05:27
15 M-12 56 Robert Budimčić M SRK Žuti Šešir 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 12:12:52.589 01:13:11.699 05:37
16 M-13 63 Božidar Reljac M 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 12:12:53.306 01:13:12.416 05:37
17 M-14 126 Ivica Lenard M 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 12:13:00.317 01:13:19.427 05:38
18 Ž-4 40 Ana Azenić Ž Mk Hrvatski sokol Osijek 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 12:12:59.982 01:13:19.92 05:38
19 Ž-5 59 Dajana Gašo-Sokač Ž 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 12:14:52.023 01:15:11.133 05:47
20 M-15 58 Hrvoje Pavlović M 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 12:14:57.347 01:15:16.457 05:47
21 Ž-6 46 Ivana Petrović Ž 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 12:15:26.452 01:15:45.562 05:49
22 M-16 47 Goran Petrović M Udruga zdravo trčanje Osijek 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 12:15:28.013 01:15:47.123 05:49
23 Ž-7 44 Gordana Delić Ž Udruga zdravo trčanje Osijek 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 12:20:41.797 01:21:00.907 06:13
24 M-17 60 Tihomir Šikić M UMK Mazator 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 12:23:34.620 01:23:53.730 06:27
25 M-18 62 Davor Latas M 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 12:23:44.781 01:24:03.891 06:27
26 M-19 61 Damir Zimmer M jet ski HR 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 12:24:13.569 01:24:32.679 06:30
27 Ž-8 53 Manuela Tomljenović Ž UMK Mazator 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 12:24:38.997 01:24:58.107 06:32
28 M-20 74 Darko Majdenić M SRK Baraber 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 12:25:47.350 01:26:06.460 06:37
29 Ž-9 43 Ena Jurčić Ž 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 12:33:50.525 01:34:09.635 07:14
30 M-21 54 Dalibor Vujić M 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 12:33:54.173 01:34:13.283 07:14
31 Ž-10 50 Svetlana Barišić Ž 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 12:35:53.467 01:36:12.577 07:24
32 M-22 51 Mladen Gulan M 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 12:35:55.114 01:36:14.224 07:24
33 Ž-11 67 Martina Baltić Ž UMK Mazator 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 12:39:02.894 01:39:22.4 07:38
34 M-23 11 Goran Žigić M PSD Železničar Novi Sad 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 12:41:45.779 01:42:04.889 07:51
35 Ž-12 45 Ivana Roksandić-Križan Ž Udruga zdravo trčanje 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 12:45:37.625 01:45:56.735 08:08
36 Ž-13 66 Anita Liska Ž 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 12:49:24.756 01:49:43.866 08:26
37 M-24 68 Vukša Jerković M PSD ŽELEZNIČAR NOVI SAD 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 13:46:29.884 02:46:48.994 12:49
38 Ž-14 69 Mila Cvijetinović Ž PSD ŽELEZNIČAR NOVI SAD 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 13:46:38.106 02:46:57.216 12:50
39 Ž-15 70 Ljubinka Grubor Ž PSD Železničar Novi Sad 28.09.2019 10:59:40.889 28.09.2019 13:46:45.598 02:47:04.708 12:51

Za klubove i udruge potpuno besplatna uporaba servisa racesmanager.com

Smanjite trošak organizacije utrka - kontakt info@racesmanager.com

Copyright © Šokčić IT 2021