Liga: Slavonsko-baranjska trail liga 2022

Kratki opis
The Trail of Sokol 13.03.2022
Borovik Trail 02.04.2022
Litice oko Virovitice 21.05.2022
Baranja Night Trail 11.06.2022
Popišanac Trail 03.09.2022
Mazator Trail 17.09.2022
Božićni Krndija Trail 26.12.2022
Opis
U 2022 godini unutar sedam kola nemamo fiksni iznos startnine zbog inflacije. 🙂
U 2022 godini imamo bodovanje najboljih 6 od maksimalnih 7.
To Vam daje mogućnost da uzmete godišnji barem jedno kolo. To daje mogućnost i organizatorima da se natječu u ligi.
Pravila Slavonsko-baranjske Trail lige 2022.
Ovo je pravilnik Slavonsko-baranjske trail lige Hrvatske (u daljnjem tekstu SBTL-a) kojim su regulirani svi aspekti i pravila utrka koje su uključene u samu ligu.
Organizatori SBTL-a zadržavaju pravo promjene istih, s prvenstvenim ciljem osiguravanja sigurnosti natjecatelja na utrkama.
U slučaju promjene ili dopune pravilnika, svi natjecatelji bit će o tome pravovremeno obaviješteni.

ČLANAK 1. UVJETI SUDJELOVANJA NA UTRCI / OPĆA PRAVILA
1. Svi natjecatelji moraju biti stariji od 18 godina.
2. Natjecateljima mlađima od 18 godina dozvoljeno je natjecanje jedino uz pratnju punoljetne osobe koja je odgovorna za maloljetnog natjecatelja.
3. Pratitelji maloljetnih natjecatelja potpisuju dokument da su odgovorni za maloljetne natjecatelje.
4. Svi natjecatelji svojom prijavom izravno su suglasni da će se na utrci natjecati na vlastitu odgovornost i da su upoznati sa pravilima utrke kojih će se pridržavati radi svoje osobne i sigurnosti ostalih natjecatelja i organizatora te da su upoznati sa mogućim rizicima koje ovo natjecanje sadrži.
5. Svojom prijavom natjecatelji se odriču mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora utrke bilo prema natjecateljima ili trećim osobama.
6. Organizator nije odgovoran za bilo kakvo oštećenje opreme ili za izgubljene/ukradene stvari natjecatelja tijekom natjecanja.
7. Svi natjecatelji koji se natječu na utrci moraju biti zdravstveno osigurani.


ČLANAK 2. KATEGORIJE, BODOVANJE I UKUPNI POREDAK
1. Svih sedam kola SBTL činit će po dvije utrke, odnosno natjecatelji će se moći natjecati u dvije dužinske kategorije: Velika (duža staza) i Mala (kraća staza). Obje dužinske kategorije imat će svoje ukupne pobjednike i pobjednike po kategorijama, te će se voditi zaseban poredak za žene i zaseban za muškarce.
2. Boduje se 6 od 7 kola.
2. Boduju se svi natjecatelji tako da prvi dobiva 1000 bodova u dugoj, odnosno 1000 u kratkoj. Kategorije koje ulaze u bodovanje su duga i kraća.

Timsko bodovanje:
boduju se tri najbolja člana tima bez obzira na spol i kategoriju. Boduje se svih 7 kola. U timsko bodovanje ulaze natjecatelji koji nastupaju u dugoj i kraćoj kategoriji. Tim može biti bilo tko. Nije nužno da je klub. Natjecatelj ne može tijekom sezone mijenjati timove. Nakon svake utrke vodi se evidencija timskog bodovanja, a završno proglašenje najboljih timova održati će se zadnje kolo ili nakon zadnjeg kola.
Ostale kategorije NISU u sklopu natjecanja/bodovanja SBTL-a te je osmišljena isključivo za približavanje Traila svim trkačima, planinarima, rekreativcima i hodačima.

ČLANAK 3. NAGRADE
1. SBTL će nakon posljednjeg kola lige dodijeliti prigodne nagrade za troje prvoplasiranih u ukupnom poretku u Dugoj i Kratkoj kategoriji, odvojeno za žene i muškarce uključujući i pobjedničke timove. Nagradni fond bit će određen naknadno, a svakako prije posljednjeg kola lige. Tri prvoplasirana po kategorijama u obje dužinske kategorije bit će nagrađeni prigodnim medaljama kako u ženskoj, tako i u muškoj kategoriji. Svaki organizator pojedinog kola posebno i neovisno o SBTL-a ima za pravo odrediti nagradni fond za svoje kolo.

ČLANAK 4. MJERENJE VREMENA
1. Vrijeme se počinje mjeriti sa znakom starta, te se zaustavlja prolaskom kroz ciljnu liniju.
2. Svaki organizator uzima za pravo eventualno postavljanje vremenskih limita kako na pojedinim kontrolnim točkama, tako i u cilju. U takvim slučajevima organizator će sve to precizno navesti u raspisu pojedine trke.
3. Dolazak na kontrolnu točku ili cilj poslije limitiranog vremena vodi se kao vremenska diskvalifikacija.

ČLANAK 5. OPREMA
1. Natjecatelji moraju imati propisanu obaveznu osobnu opremu.
2. Obavezna oprema za sva kola SBTL-a sastoji se od:
a. napunjenog i upaljenog mobitela (navedenog u prijavi)
b. natjecateljskog broja kojeg osigurava organizator
c. kompleta prve pomoći
d. minimalno 0,5 l vode
e. prikladna obuća i odjeća (ovisno o vremenskim prilikama)
Svaka utrka posebno uređuje pitanje dodatnih dijelova obavezne opreme.
Organizator pridržava sva prava da provjeri sadržaj obavezne osobne opreme bilo kojeg natjecatelja u bilo koje vrijeme utrke.

ČLANAK 6. PRAVILA DISKVALIFIKACIJE
1.Nepridržavanje
2. Pravilnika SBTL-a kao i pravila pojedine utrke.
2. Nepoštivanje pisanih uputa i instrukcija utrke.
3. Bilo kakvo nesportsko ponašanje koje ugrožava ili dovodi u pitanje reputaciju utrke i/ili uništava privatnu imovinu ili imovinu organizatora.
4. Korištenje zabranjenih puteva, zabranjene opreme te primanje pomoći sa strane.
5. Korištenje bilo kakvih prijevoznih sredstava rezultirat će diskvalifikacijom natjecatelja te zabranom nastupanja na slijedećim utrkama.
6. Dolazak na kontrolnu točku ili cilj poslije limitiranog vremena

ČLANAK 7. ODUSTAJANJE
1. Natjecatelj može odustati tijekom cijele utrke.
2. Natjecatelj je OBAVEZAN o tome obavijestiti organizatora.
3. Organizator utrke osigurat će zbrinjavanje odustalih natjecatelja i eventualnu potrebnu medicinsku pomoć.

ČLANAK 8. EKOLOŠKA PRAVILA
1. Natjecatelji tijekom utrke ne smiju paliti vatru, zagađivati okoliš te uništavati floru i faunu.
2. Natjecatelji ne smiju bacati otpad već su obavezni otpad nositi sa sobom. Sve što pakiraju na početku utrke natjecatelji moraju imati i na cilju utrke.
3. Zabranjeno je odlaganje smeća u planinarskim domovima i na bilo kojoj destinaciji između starta i cilja utrke.
4. Za svako narušavanje navedenih propozicija, natjecatelj će biti diskvalificiran te mu se neće dozvoliti natjecanje na slijedećim utrkama SBTL-a .

ČLANAK 9. SPONZORI
1. Sponzori se mogu oglašavati na cjelokupnoj osobnoj opremi natjecatelja koja nije rezervirana za oglašavanje sponzora pojedine utrke i SBTL-a.
ČLANAK 10. SIGURNOST
1. Natjecatelji moraju imati svu obaveznu osobnu opremu propisanu od strane organizatora.
2. Natjecatelji moraju imati sve potrebne dokumente koje organizator zahtjeva.
3. Natjecatelji su dužni pridržavati se svih pisanih i usmenih uputa od strane organizatora.
4. Natjecatelji se moraju držati svih pravila navedenim u pravilima utrke.
5. U slučaju nezgode, natjecatelji koji se nađu u blizini unesrećenih dužni su pomoći natjecateljima u nevolji.
6. Organizator ne garantira spašavanje ozlijeđenog u brzom vremenskom roku zbog nepristupačnosti terena ili mogućih nepovoljnih vremenskih uvjeta.
7. Organizator utrke ima pravo ne dopustiti daljnje napredovanje i natjecanje ukoliko smatraju da bi to ugrožavalo sigurnost natjecatelja ili same utrke.
8. Načini dozivanja u pomoć: bljeskanjem, zviždanjem, vikanjem (6 x u minuti / svakih 10 sec.). Slijedi stanka od 1 minute, nakon toga se ponove znakovi 6 x u minuti. Odgovor daju oni koji su vidjeli ili čuli znakove. Daju znakove 3 x u minuti (svakih 20 sec.). Nakon stanke od 1 minute odgovor se ponavlja sve dok onaj koji zove u pomoć ne prestane davati znakove.

ČLANAK 11. PROMJENA STAZE
1. Organizator utrke pridržava sva prava promjene redoslijeda kontrolnih točaka te može skratiti vrijeme i dužinu trajanja utrke ukoliko to nalažu vremenske prilike i ukoliko je ugrožena sigurnost natjecatelja.

ČLANAK 12. PROTESTI I ŽALBE
1. Svi protesti i žalbe moraju se proslijediti organizatoru utrke u pisanom obliku po završetku natjecanja. Najkasnije 30 minuta nakon ulaska u cilj.
2. Organizator je dužan odgovoriti na žalbu u roku od 24 sata nakon primljene žalbe.

ČLANAK 13. SUGLASNOST O MEDIJSKOJ SLOBODI
1. Prijavom za utrku natjecatelji su suglasni da cjelokupni snimljeni filmski i fotografski materijal može biti javno prikazivan i korišten u promotivne svrhe utrke.
2. Organizator utrke pridržava sva prava za korištenje, kopiranje i distribuiranje svih snimljenih video i foto materijala.

Za klubove i udruge potpuno besplatna uporaba servisa racesmanager.com

Smanjite trošak organizacije utrka - kontakt info@racesmanager.com

Copyright © Šokčić IT 2021