Događaj: JUGOVAČA TRAIL 2019

Utrka: Duga: 17,5 km

Događaj JUGOVAČA TRAIL 2019 Rezultati muški Rezultati žene

StartDate
4/27/2019 10:00:00 AM
StartTime
4/27/2019 10:00:00 AM
Pozicija Kategorija Startni broj Ime Prezime Spol Klub Start Cilj Cilj - razlika Tempo
1 Ž-1 70 Mirela Kristek Ž SRK Baraber 27.04.2019 10:00:00.000 27.04.2019 10:00:00.000 01:25:30 05:01
2 Ž-2 48 Dunja Straka Ž SRK Baraber 27.04.2019 10:00:00.000 27.04.2019 10:00:00.000 01:33:55 05:31
3 Ž-3 53 Jasna Tušek-Lončarić Ž Šapice 27.04.2019 10:00:00.000 27.04.2019 10:00:00.000 01:36:31 05:40
4 Ž-4 51 Mirela Đakovac Ž Baraber 27.04.2019 10:00:00.000 27.04.2019 10:00:00.000 02:00:12 07:04
5 Ž-5 67 Ksenija Balatinac Ž 27.04.2019 10:00:00.000 27.04.2019 10:00:00.000 02:00:12 07:04
6 Ž-6 66 Ivana Andrić Pejak Ž 27.04.2019 10:00:00.000 27.04.2019 10:00:00.000 02:00:12 07:04

Za klubove i udruge potpuno besplatna uporaba servisa racesmanager.com

Smanjite trošak organizacije utrka - kontakt info@racesmanager.com

Copyright © Šokčić IT 2021