Događaj: Mazator trail 2019

Utrka: Pljuskara 14km

Događaj Mazator trail 2019 Rezultati muški Rezultati žene

StartDate
9/21/2019 10:00:00 AM
StartTime
9/21/2019 10:00:00 AM
Pozicija Kategorija Startni broj Ime Prezime Spol Klub Start Cilj Cilj - razlika Tempo
1 Ž-1 334 Romina Antunović Ž Sb biciklist 21.09.2019 00:00:00.000 21.09.2019 00:00:00.000 01:11:42 05:07
2 Ž-2 315 Marina Nenadović Ž Tk Swibir 21.09.2019 00:00:00.000 21.09.2019 00:00:00.000 01:13:03 05:13
3 Ž-3 353 Marijana Švajda Ž Ak Požega 21.09.2019 00:00:00.000 21.09.2019 00:00:00.000 01:14:19 05:18
4 Ž-4 339 Danijela Hofman Ž Škola trčanja Orahovica 21.09.2019 00:00:00.000 21.09.2019 00:00:00.000 01:21:05 05:47
5 Ž-5 317 Manuela Tomljenović Ž UMK Mazator 21.09.2019 00:00:00.000 21.09.2019 00:00:00.000 01:26:03 06:08
6 Ž-6 304 Martina Šipoš Vučković Ž 21.09.2019 00:00:00.000 21.09.2019 00:00:00.000 01:26:27 06:10
7 Ž-7 311 Iva Anić Ž 21.09.2019 00:00:00.000 21.09.2019 00:00:00.000 01:31:05 06:30
8 Ž-8 309 Dubravka Šiljeg Ž Škola trčanja SB 21.09.2019 00:00:00.000 21.09.2019 00:00:00.000 01:44:02 07:25
9 Ž-9 303 Svjetlana Dudrak Ž Ultramaraton klub Mazator 21.09.2019 00:00:00.000 21.09.2019 00:00:00.000 01:44:57 07:29
10 Ž-10 300 Ana Azenić Ž Mk Hrvatski sokol Osijek 21.09.2019 00:00:00.000 21.09.2019 00:00:00.000 01:45:13 07:30
11 Ž-11 332 Alena Lalić Ž Ultramaraton klub Mazator 21.09.2019 00:00:00.000 21.09.2019 00:00:00.000 01:56:08 08:17
12 Ž-12 324 Tomislava Katavić Ž Mazator 21.09.2019 00:00:00.000 21.09.2019 00:00:00.000 01:56:33 08:19
13 Ž-13 342 Ivana Vučinić Ljubičić Ž Ultramaraton klub Mazator 21.09.2019 00:00:00.000 21.09.2019 00:00:00.000 01:56:39 08:19
14 Ž-14 301 Martina Baltić Ž UMK Mazator 21.09.2019 00:00:00.000 21.09.2019 00:00:00.000 02:00:13 08:35
15 Ž-15 325 Dalibor Jozić Ž Mazator 21.09.2019 00:00:00.000 21.09.2019 00:00:00.000 02:00:25 08:36
16 Ž-16 331 Ana Glavas Ž Ultramaraton klub Mazator 21.09.2019 00:00:00.000 21.09.2019 00:00:00.000 02:10:13 09:18

Za klubove i udruge potpuno besplatna uporaba servisa racesmanager.com

Smanjite trošak organizacije utrka - kontakt info@racesmanager.com

Copyright © Šokčić IT 2021