Liga: Slavonsko-baranjska trail liga 2019

Kratki opis
Za sve Vas koji ove godine mislite i želite sudjelovati na utrkama Slavonsko-baranjske trail lige 2019. u prilogu kalendar utrka:
Slavonsko-baranjska trail liga 2019.
1. 09.02. Neptun trail
2. 13.04. Borovik trail
3. 27.04. Jugovača trail
4. 15.06. Baranja night trail
5. 25.08. Kukuruzni labirint trail
6. 07.09. Popišanac trail
7. 21.09. Mazator trail
8. 28.09. Podunavlje trail
9. 05.10. Ždral trail
10. 23.11. Papuk trek & trail
11. 28.12. Božićni Krndija trail
Opis
Pravila Slavonsko-baranjske Trail lige 2019.
Ovo je pravilnik Slavonsko-baranjske trail lige Hrvatske (u daljnjem tekstu SBTL-a) kojim su regulirani svi aspekti i pravila utrka koje su uključene u samu ligu.
Organizatori SBTL-a zadržavaju pravo promjene istih, s prvenstvenim ciljem osiguravanja sigurnosti natjecatelja na utrkama.
U slučaju promjene ili dopune pravilnika, svi natjecatelji bit će o tome pravovremeno obaviješteni.

ČLANAK 1. UVJETI SUDJELOVANJA NA UTRCI / OPĆA PRAVILA

1. Svi natjecatelji moraju biti stariji od 18 godina.
2. Natjecateljima mlađima od 18 godina dozvoljeno je natjecanje jedino uz pratnju punoljetne osobe koja je odgovorna za maloljetnog natjecatelja.
3. Pratitelji maloljetnih natjecatelja potpisuju dokument da su odgovorni za maloljetne natjecatelje.
4. Svi natjecatelji svojom prijavom izravno su suglasni da će se na utrci natjecati na vlastitu odgovornost i da su upoznati sa pravilima utrke kojih će se pridržavati radi svoje osobne i sigurnosti ostalih natjecatelja i organizatora te da su upoznati sa mogućim rizicima koje ovo natjecanje sadrži.
5. Svojom prijavom natjecatelji se odriču mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora utrke bilo prema natjecateljima ili trećim osobama.
6. Organizator nije odgovoran za bilo kakvo oštećenje opreme ili za izgubljene/ukradene stvari natjecatelja tijekom natjecanja.
7. Svi natjecatelji koji se natječu na utrci moraju biti zdravstveno osigurani.

ČLANAK 2. KATEGORIJE, BODOVANJE I UKUPNI POREDAK

1. Svih osam kola SBTL činit će po dvije utrke, odnosno natjecatelji će se moći natjecati u dvije dužinske kategorije: Velika (duža staza) i Mala (kraća staza). Obje dužinske kategorije imat će svoje ukupne pobjednike i pobjednike po kategorijama, te će se voditi zaseban poredak za žene i zaseban za muškarce.
2. Broj osvojenih bodova na jednoj utrci (bez obzira na dužinsku kategoriju) se određuje po sljedećoj formuli: Duga kategorija - 1. mjesto 1000 bodova, 2. mjesto 950 bodova, 3. mjesto 900 bodova, 4. mjesto 880 bodova, 5. mjesto 860 bodova,…ukoliko se dođe do 520 onda se dalje dobije samo po bod
Kratka kategorija – 1. mjesto 500 bodova, 2. mjesto 450 bodova, 3. mjesto 400 bodova, 4. mjesto 380 bodova, 5. mjesto 360 bodova,…ukoliko se dođe do 20 dalje se dobije samo po bod
3. Za ukupni poredak u ligi boduje se sve utrke.
Ostale kategorije
1. NISU u sklopu natjecanja/bodovanja SBTL-a te je osmišljena isključivo za približavanje Traila svim trkačima, planinarima, rekreativcima i hodačima.
2. U ovoj utrci će biti nagrađena ukupna prva tri natjecatelja m/ž medaljama.

ČLANAK 3. NAGRADE

1. SBTL će nakon posljednjeg kola lige dodijeliti prigodne nagrade za troje prvoplasiranih u ukupnom poretku u Dugoj i Kratkoj kategoriji, odvojeno za žene i muškarce. Nagradni fond bit će određen naknadno, a svakako prije posljednjeg kola lige. Tri prvoplasirana po kategorijama u obje dužinske kategorije bit će nagrađeni prigodnim medaljama kako u ženskoj, tako i u muškoj kategoriji. Svaki organizator pojedinog kola posebno i neovisno o SBTL-a ima za pravo odrediti nagradni fond za svoje kolo.

ČLANAK 4. MJERENJE VREMENA

1. Vrijeme se počinje mjeriti sa znakom starta, te se zaustavlja prolaskom kroz ciljnu liniju.
2. Svaki organizator uzima za pravo eventualno postavljanje vremenskih limita kako na pojedinim kontrolnim točkama, tako i u cilju. U takvim slučajevima organizator će sve to precizno navesti u raspisu pojedine trke.
3. Dolazak na kontrolnu točku ili cilj poslije limitiranog vremena vodi se kao vremenska diskvalifikacija (u sustavu Stotinke kao status TLE – prekoračen vremenski limit).

ČLANAK 5. OPREMA

1. Natjecatelji moraju imati propisanu obaveznu osobnu opremu.
2. Obavezna oprema za sva kola SBTL-a sastoji se od:
a. napunjenog i upaljenog mobitela (navedenog u prijavi)
b. natjecateljskog broja kojeg osigurava organizator
c. kompleta prve pomoći
d. minimalno 0,5 l vode
e. prikladna obuća i odjeća (ovisno o vremenskim prilikama)
Svaka utrka posebno uređuje pitanje dodatnih dijelova obavezne opreme.
Organizator pridržava sva prava da provjeri sadržaj obavezne osobne opreme bilo kojeg natjecatelja u bilo koje vrijeme utrke.

ČLANAK 6. PRAVILA DISKVALIFIKACIJE

1. Nepridržavanje, Pravilnika SBTL-a kao i pravila pojedine utrke.
2. Nepoštivanje pisanih uputa i instrukcija utrke.
3. Bilo kakvo nesportsko ponašanje koje ugrožava ili dovodi u pitanje reputaciju utrke i/ili uništava privatnu imovinu ili imovinu organizatora.
4. Korištenje zabranjenih puteva, zabranjene opreme te primanje pomoći sa strane.
5. Korištenje bilo kakvih prijevoznih sredstava rezultirat će diskvalifikacijom natjecatelja te zabranom nastupanja na slijedećim utrkama.
6. Dolazak na kontrolnu točku ili cilj poslije limitiranog vremena

ČLANAK 7. ODUSTAJANJE

1. Natjecatelj može odustati tijekom cijele utrke.
2. Natjecatelj je OBAVEZAN o tome obavijestiti organizatora.
3. Organizator utrke osigurat će zbrinjavanje odustalih natjecatelja i eventualnu potrebnu medicinsku pomoć.

ČLANAK 8. EKOLOŠKA PRAVILA

1. Natjecatelji tijekom utrke ne smiju paliti vatru, zagađivati okoliš te uništavati floru i faunu.
2. Natjecatelji ne smiju bacati otpad već su obavezni otpad nositi sa sobom. Sve što pakiraju na početku utrke natjecatelji moraju imati i na cilju utrke.
3. Zabranjeno je odlaganje smeća u planinarskim domovima i na bilo kojoj destinaciji između starta i cilja utrke.
4. Za svako narušavanje navedenih propozicija, natjecatelj će biti diskvalificiran te mu se neće dozvoliti natjecanje na slijedećim utrkama SBTL-a .

ČLANAK 9. SPONZORI

1. Sponzori se mogu oglašavati na cjelokupnoj osobnoj opremi natjecatelja koja nije rezervirana za oglašavanje sponzora pojedine utrke i SBTL-a.

ČLANAK 10. SIGURNOST

1. Natjecatelji moraju imati svu obaveznu osobnu opremu propisanu od strane organizatora.
2. Natjecatelji moraju imati sve potrebne dokumente koje organizator zahtjeva.
3. Natjecatelji su dužni pridržavati se svih pisanih i usmenih uputa od strane organizatora.
4. Natjecatelji se moraju držati svih pravila navedenim u pravilima utrke.
5. U slučaju nezgode, natjecatelji koji se nađu u blizini unesrećenih dužni su pomoći natjecateljima u nevolji.
6. Organizator ne garantira spašavanje ozlijeđenog u brzom vremenskom roku zbog nepristupačnosti terena ili mogućih nepovoljnih vremenskih uvjeta.
7. Organizator utrke ima pravo ne dopustiti daljnje napredovanje i natjecanje ukoliko smatraju da bi to ugrožavalo sigurnost natjecatelja ili same utrke.
8. Načini dozivanja u pomoć: bljeskanjem, zviždanjem, vikanjem (6 x u minuti / svakih 10 sec.). Slijedi stanka od 1 minute, nakon toga se ponove znakovi 6 x u minuti. Odgovor daju oni koji su vidjeli ili čuli znakove. Daju znakove 3 x u minuti (svakih 20 sec.). Nakon stanke od 1 minute odgovor se ponavlja sve dok onaj koji zove u pomoć ne prestane davati znakove.

ČLANAK 11. PROMJENA STAZE

1. Organizator utrke pridržava sva prava promjene redoslijeda kontrolnih točaka te može skratiti vrijeme i dužinu trajanja utrke ukoliko to nalažu vremenske prilike i ukoliko je ugrožena sigurnost natjecatelja.

ČLANAK 12. PROTESTI I ŽALBE

1. Svi protesti i žalbe moraju se proslijediti organizatoru utrke u pisanom obliku po završetku natjecanja. Najkasnije 30 minuta nakon ulaska u cilj.
2. Organizator je dužan odgovoriti na žalbu u roku od 24 sata nakon primljene žalbe.

ČLANAK 13. SUGLASNOST O MEDIJSKOJ SLOBODI

1. Prijavom za utrku natjecatelji su suglasni da cjelokupni snimljeni filmski i fotografski materijal može biti javno prikazivan i korišten u promotivne svrhe utrke.
2. Organizator utrke pridržava sva prava za korištenje, kopiranje i distribuiranje svih snimljenih video i foto materijala.

Organizacijski odbor Slavonsko-baranjske trek i trail lige Green spot, Siniša Jonjić
Udruga MOTIV, Marika Marić
Klub SKOK, Staša Šimunović
ŽUTI ŠEŠIR, Dario Majetić
SRK BARABER, Angel Milišić Zečević

Za klubove i udruge potpuno besplatna uporaba servisa racesmanager.com

Smanjite trošak organizacije utrka - kontakt info@racesmanager.com

Copyright © Šokčić IT 2021